Algemene voorwaarden

Artikel 1. Verkoper
Kempense Luierkontjes (‘de verkoper’), met maatschappelijke zetel in Meerhout, is ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0661.813.083 (BTW BE0661.813.083).
Artikel 2. Verkoopsovereenkomst
De verkoopsovereenkomst komt tot stand tussen Kempense Luierkontjes en de meerderjarige opdrachtgever, op het ogenblik dat de orderbevestiging bij de opdrachtgever op het scherm verschijnt. Eenieder die een bestelling plaatst bij Kempense Luierkontjes, verklaart zich akkoord met de verkoops-, leverings- en betalingsvoorwaarden zoals beschreven in dit document.
Het elektronisch bewijs (bijvoorbeeld : e-mail, backups, ...) wordt door alle betrokken partijen aanvaard binnen het kader van de verkoopsovereenkomsten en relaties.
Artikel 3. Prijzen en productinformatie
Al onze prijzen zijn in Euro, inclusief 21% BTW of 6% BTW (intieme hygiëne), exclusief verzendingskosten. Alle prijzen gelden per stuk, tenzij anders is aangegeven. Verzendingskosten worden duidelijk apart aangegeven. Voor een bestelling gelden steeds de prijs en de actie die op het moment van bestelling worden vermeld. Indien korte tijd later een al aangeschaft of besteld product afgeprijsd blijkt te zijn, kan er geen aanspraak worden gemaakt op terugbetaling van het prijsverschil. Kempense Luierkontjes houdt zich het recht voor te allen tijde de prijzen van de producten en de productinformatie te wijzigen en te corrigeren. In voorkomend geval dient Kempense Luierkontjes de koper hiervan tijdig te verwittigen en heeft de koper het recht een eventuele bestelling te annuleren.
Artikel 4. Betaling
Bestellingen worden steeds op voorhand betaald. Tenzij het gaat om een levering of afhaling. Daar gaat de voorkeur uit bij kleine bedragen om ter plekke te betalen.
4.1 Betaling via overschrijving
Wij vragen het totaalbedrag, zoals vermeld op de orderbevestiging, binnen de tien dagen over te schrijven op onze KBC bankrekening (BE14 7360 2729 7783) met vermelding van het ordernummer. Indien wij uw betaling binnen 10 dagen niet hebben ontvangen, wordt uw bestelling geannuleerd. LET OP! Indien u een overschrijving uitvoert vanuit het buitenland, gelieve altijd onze BIC (KREDBEBB) en IBAN gegevens te vermelden (deze vindt u ook op de orderbevestiging). Doet u dat niet, dan zal uw bank transactiekosten aanrekenen, waarvoor wij niet kunnen instaan. Bij vermelding van de BIC- en IBAN-gegevens is een overschrijving vanuit andere Europese landen kosteloos.
4.2 Betaling via bancontact of iDeal
Indien u kiest voor uw betaling via bancontact of iDeal, wordt u doorverwezen naar de website van MultiSafePay waar u uw betaling kan uitvoeren via internetbankieren.
4.3 Betaling bij levering of afhaling
Bij bedragen onder de 50 euro kan je kiezen voor betaling bij levering of afhaling. Voor zeer kleine bedragen (onder de 20 euro) heeft dit zelf de voorkeur. Dit omdat online geld transacties ook geld kosten.
Artikel 5. Verzendings- en afhaalopties
Standaard gebeurt de verzending enkel naar een adres in Benelux*. U kan zelf kiezen op welke manier u uw bestelling wilt ontvangen:
1. pakketjes via bpost en DPD  2. Via bpost  enveloppost wanneer het om een brievenbus pakket gaat. 3. Afhaling te Meerhout
4. levering op afspraak bij beperkte mobiliteit van klant en enkel in buurtgemeentes van Meerhout
Uw pakket wordt na ontvangst van uw betaling zo snel mogelijk verstuurd, meestal binnen 1 werkdag. Voor artikelen die enkel op bestelling leverbaar zijn of die niet in voorraad zijn, geldt een langere leveringstermijn.
*Neem contact op met ons als u uw pakket wilt ontvangen in een ander Europees land.
5.1 Verzendingskosten
De verzendingskosten worden bepaald door het bedrag van uw bestelling, de gekozen methode en eventueel het gewicht van het pakket. Wij behouden ons het recht voor om onze verzendingstarieven aan te passen indien nodig. Verzendingskosten staan steeds duidelijk vermeld op uw orderbevestiging en op uw
factuur.
Meer info over verzendingskosten vindt u op onze website.
5.2 Leveringstermijn
Wettelijke vermelding: Overeenkomstig de wet “kopen op afstand” bedraagt de maximale levertijd dertig dagen, tenzij anders overeengekomen. Indien deze leveringsperiode niet haalbaar is, dient Kempense Luierkontjes de koper hiervan tijdig te verwittigen en heeft de koper het recht de bestelling te annuleren, zonder bijkomende kosten. Eventueel reeds betaalde bedragen worden in dat geval binnen de dertig dagen terugbetaald.
Meer info over de leveringstermijnen vindt u op onze website.
5.3 Aansprakelijkheid bij vertraging, verlies of transportschade
5.3.1 Vertragingen tijdens het transport
De door ons vooropgestelde leveringstermijnen zijn louter indicatief. Kempense Luierkontjes kan niet aansprakelijk gesteld worden voor vertragingen opgelopen bij het transport.
5.3.2 Verlies van pakket
Overeenkomstig de wet "verkoop op afstand" is Kempense Luierkontjes als verzender verantwoordelijk voor de zending tot op het moment van de levering. Op het moment dat uw pakket verzonden wordt, ontvangt u van ons een email. Al onze zendingen zijn door ons traceerbaar. Contacteer ons indien u uw zending niet heeft ontvangen binnen een termijn van 7 werkdagen na ontvangst van de verzendingsmail.
5.3.3 Transportschade
Voor het verzenden worden alle artikelen gecontroleerd, we zorgen tevens voor een degelijke verpakking. De klant verbindt zich ertoe de bestelling onmiddellijk na ontvangst te controleren en ons binnen 24u na ontvangst op de hoogte te stellen van enige schade. Dit kan via e-mail, liefst met een foto van het beschadigde artikel erbij.
Artikelen met transportschade worden niet retour aanvaard indien wij niet binnen 24u hiervan werden verwittigd.
Aanvaard geen verpakkingen die duidelijk beschadigd zijn bij het transport. Gooi de postverpakking niet weg voor u heeft vastgesteld dat uw bestelling in goede staat is.
Tracht nooit een beschadigd artikel zelf te repareren!
Retourzendingen dienen steeds in overleg te gebeuren, stuur dus ook nooit een zending op eigen initiatief terug naar ons. Contacteer ons vooraf. U kan meer lezen over retourneren van artikelen in artikel 6 van onze voorwaarden.
Artikel 6. Klachten en ruilen/retourneren van aangekochte artikelen
U heeft als consument het recht om ons mee te delen dat u afziet van de aankoop (wettelijke bepalingen in verband met verkoop op afstand, opgenomen in de Wet van 14 juli 1991), zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de veertien werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering.
6.1.
Indien u niet tevreden bent over uw aankoop of indien een artikel bij aankomst beschadigd is, dan bieden wij u de mogelijkheid ons het artikel binnen een termijn van vijftien werkdagen na ontvangst van uw bestelling terug te bezorgen. U dient ons hiervan altijd schriftelijk (via e-mail naar info@kempense-luierkontjes.be) en vooraf op de hoogte te brengen. Het artikel dient binnen een termijn van vijftien werkdagen in de originele verpakking te worden terugbezorgd, in onbeschadigde en ongebruikte toestand en voldoende gefrankeerd, samen met de pakbon en een begeleidende brief. Niet aangemelde of onvoldoende gefrankeerde retourzendingen zullen niet worden gecrediteerd! Retourzendingen gebeuren steeds op risico van de verzender (in dit geval de klant). Bestellingen van producten die geen deel uitmaken van het standaard assortiment worden niet terug genomen, tenzij het gaat om een fabricagefout.
6.2.
Artikelen die ons worden terugbezorgd onder de voorwaarden zoals beschreven in punt 6.1, worden binnen een termijn van tien werkdagen door ons terugbetaald.
Verzendingskosten, door ons of door u gemaakt, worden niet terugbetaald, u ontvangt dus de aankoopprijs min het bedrag van de verzendingskosten. Betreft het een artikel dat verkeerdelijk werd geleverd door ons, dan nemen wij de kosten voor verzending natuurlijk wel op ons.
6.3.
Wij behouden ons het recht voor retourzendingen te weigeren bij het vermoeden dat de artikelen reeds zijn gebruikt of bij vermoeden van schade aangebracht door schuld anders dan Kempense Luierkontjes of de leverancier van het artikel.
6.4.
Indien u een klacht heeft, stuur ons dan gerust een e-mail (info@kempense-luierkontjes.be).
Iedere klacht wordt serieus behandeld en we trachten samen tot een
voldoeninggevende oplossing te komen.

Artikel 7. Privacy
Kempense Luierkontjes maakt gebruik van cookies. Cookies bestaan uit een standaard internet technologie die het mogelijk maakt bepaalde informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. Iedere internetgebruiker kan zijn computer zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd. Indien uw computer geen cookies accepteert is het mogelijk dat u problemen zult ondervinden tijdens de bestelprocedure. Mocht dit het geval zijn dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen zodat wij uw bestelling alsnog kunnen invoeren.
Kempense Luierkontjes zal uw klantgegevens slechts gebruiken voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst die u middels uw bestelling afsluit.
Uw gegevens worden niet doorgegeven, verhuurd of verkocht aan derden.
Alle communicatie van persoonsgegevens via uw browser wordt versleuteld met behulp van SSL (Secure Socket Layer).
Op uw verzoek zal Kempense Luierkontjes uw klantgegevens uit de database verwijderen, mits u heeft voldaan aan uw (betalings-) verplichtingen. Indien gewenst kunt u online uw gegevens wijzigen. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Kempense Luierkontjes heeft dus geen toegang tot uw paswoord. Kempense Luierkontjes houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. Indien u vragen heeft over dit privacy statement, kunt u ons contacteren (info@kempense-luierkontjes.be).
Artikel 8. Eigendomsrecht
Kempense Luierkontjes blijft volledig eigenaar van een verkocht artikel tot het moment waarop de koopprijs volledig is voldaan.
Artikel 9. Scheidbaarheid
Deze overeenkomst wordt geacht in evenwicht te zijn.
Indien een artikel van deze voorwaarden voor nietig verklaring vatbaar is omwille van het onevenwicht dat uit de toepassing ervan voortvloeit, dan kan dit artikel als dusdanig worden aangepast zodat dit wel als evenwichtig beoordeeld wordt. In elk geval zal een eventuele nietigheid van één of meerdere artikelen de geldigheid van de overige artikelen niet aantasten.
Artikel 10. Toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten tussen Kempense Luierkontjes en opdrachtgever is het Belgisch recht van toepassing.
Artikel 11. ombudsdienst
Alle geschillen vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken bevoegd voor onze maatschappelijke zetel. Informatie over alternatieve geschillenbeslechting is te vinden via deze link: http://ec.europa.eu/odc/ doch wij behouden ons het recht voor geschillen uitsluitend aan de rechtbanken voor te leggen.

Afdrukken